Autoškola pro Náměšť nad Oslavou, Třebíč a průnik 20km perimetrů těchto dvou měst

Aktuálně ke dni 9.7.2024:
Prázdninový kurz je naplněn. Další kurzy budu začínat začátkem září (6.9., nebo 15.9). Již nyní můžete podávat přihlášky.

Proč si vybrat
KAPITÁNA

  • Práci autoškoly dělá na plný úvazek, nemá další souběžné zaměstnání, které by ho zbytečně unavovalo a překáželo mu v tom, aby se naplno věnoval svým žákům
  • Nabírá jen malý počet zájemců a proto jsou jeho kurzy intenzivnější a mnohem rychlejší (ŘP cca do 6 týdnů)
  • Do řízení žákům zasahuje v co nejmenší možné míře už od počátků
  • Klade důraz na správnou techniku ovládání vozidla a umí ji naučit
  • Je klidný a má pochopení pro to, že řidičem se člověk nerodí, ale stává
  • Není pro něho problém provádět výcvik i v nočních hodinách
  • V přístupu k žákům je moderní - digitální evidence, aplikace pro žáky s informacemi, kalendářem výuky a výcviku, mapou odjetých tras z GPS atd., komunikátorové skupiny (whatsapp apod.), výuka metodou prezentací z počítače atd.
  • Umí anglicky a může učit cizince v angličtině

Pole působnosti

Na mapě najdete oblast, ve které autoškola působí. V případě zájemců z oblasti mimo vyznačenou oblast je nutno se dostavovat na jízdy na předem smluvená místa, typicky Třebíč, nebo Náměšť nad Oslavou. Individuální dohovor je možný.

Foreigners are welcome. We also teach in English