Naše služby

Vymezení základních pojmů

Jedna hodina výuky a výcviku trvá jako ve škole 45 minut!
Pro lepší přehlednost zde bude platit označení školních hodin jednotkou "šh", tedy:
1šh = 45min
Výuka - Je teoretická část a probíhá většinou na učebně popřípadě u vozidla.
Výcvik - Je praktická část a skládá se z jízd (28 šh), výcviku zdravotnické přípravy (4šh) a ukázek praktické údržby (2šh) - v prvních dvou třetinách výcviku platí, že žák může odjet maximálně dvě školní hodiny denně (2x45 min = 1,5 hodiny). V poslední třetině výcviku v řízení je možno odjet maximálně 4 školní hodiny denně (4x45min = 3 hodiny).  V praxi se v rámci urychlení výcviku jezdí vždy dvě školní hodiny najednou, čili každá jízda trvá 1,5h (90min).
Více viz zákon 247/2000 sb. http://t.ly/_pdp

Základní výuka a výcvik

Při okamžitém počtu uchazečů větším než 5. Termín zahájení bývá pevně vypsán. Tento druh kurzu je nejdelší, ale výuka probíhá v plném rozsahu. Délka kurzu je 2-3 měsíce. Nutná účast na celé výuce. PROZATÍM NEAKTIVNÍ

Základní výuka
 • PPV - Výuka předpisů o provozu vozidel (18 šh)
 • OÚV - Výuka o ovládání a údržbě vozidla (2 šh)
 • TZBJ - Výuka teorie zásad bezpečné jízdy (10 šh)
 • ZP - Výuka zdravotnické přípravy (2 šh)
 • OP - Opakování a přezkoušení (4 šh)
  Σ 36 školních hodin

Individuální výuka a výcvik

Nejoblíbenější druh kurzu. Moderní a rychlejší kurz s důrazem na samostudium doma. Ze zákona náleží jedna konzultační hodina na každou čtvrtou vyučovací hodinu základní výuky. Výcvik zdravotnické přípravy 4šh (4x45min), údržby vozidla 2šh (2x45min) a výcvik v řízení 28šh (28x45min) je ze zákona prováděn v plném rozsahu. T.j. v případě jízd 28 hodin (28x45 min - 14 jízd trvajících 1,5 hodiny). Kurzy se zahajují průběžně.

Individuální výuka
 • Rychlejší způsob
 • Požadována samostatnost a zodpovědnost
 • Cca 9  hodin konzultací (3-5 návštěv učebny) + 1 návštěva na výcvik ve zdravotnické přípravě
 • V případě potřeby se dá počet hodin navýšit
 • Konzultace pravidelně dle domluvy na úvodním shromáždění

Rychlokurzy

V případě akutní potřeby získat řidičské oprávnění pro vás připravíme individuální plán s cílem získat licenci během cca 3 týdnů. Jakkoliv můžeme výuku a výcvik urychlit, vždy jsme limitováni datumem zkoušek, které nemůžeme garantovat, ale vynasnažíme se ho zarezervovat již při přijetí k výuce.

Rychlokurz
 • Nejrychleší způsob
 • Vychází z indiviuální výuky a výcviku, ale jeho náplň je komprimována na nejužší časový rámec

Kondiční jízdy

Dlouho jste neřídili a necítíte se svými schopnostmi jistí? Ani ti nejlepší z nejlepších sportovců bez tréninku nevydrží v kondici a schopnostech navždy. To samé platí u řízení motorových vozidel. Zaplatit si pár kondičních jízd není žádná ostuda, ale důkaz zodpovědnosti k sobě a svému okolí.

Náplň kondičních jízd
 • Pochvala za zodpovědnost
 • Zopakování základů
 • Upozornění na změny v předpisech
 • Jízda na vaše přání - město, dálnice, velkoměsto, okolí vaší obce atd.

Vrácení řidičského průkazu sk. B

I takové věci se můžou stát, že příjdete o ŘP. Co se stalo, nedá se vrátit a je třeba se soustředit na to, co bude. Postaráme se o to, aby vám ŘP vrátili a pokusíme se postarat i o to, aby vám ho už nikdy nevzali.

Co vás čeká?
 • Zopakujeme si teorii
 • Procvičíme jízdy
 • Společně se budeme radovat, že opět získáte ŘP a vaše následná kairéra řidiče bude už jen bezpečná a poplatná předpisům

Referentská školení

Školení řidičů na požadavek zaměstnavatele. Školení je zakončeno testem a vydáním potvrzení o absolvování. Může být provedeno na učebně autoškoly, nebo přímo ve firmě žadatele.

Školení řidičů
 • Školení řidičů motorových vozidel kategorie M1, N1 vč O1
 • Dle požadavků zaměstnavatelů

Výuka a výcvik cizinců

Umíme anglicky a proto jsme schopni provádět výuku a výcvik pro cizince.

Výuka a výcvik cizinců
 • Individuální výcvik
 • Doporučujeme v kombinaci s V.I.P. kurzem, nebo rychlokurzem.