Přihláška

Žádost o přijetí k výuce a výcviku

Žádost je třeba vytisknout oboustranně, vyplnit první oddíl a doručit autoškole. V případě, že žadatel nedovršil v době podání žádosti věk 18 let, je potřeba podpisu rodiče


Posudek o zdravotní způsobilosti

Kontaktujte svého lékaře, zda nemá vlastní formulář